Värdegrund

Vår värdegrund är det rättesnöre som ska genomsyra hela vår verksamhet. Falkenbergs FF utgörs av alla våra medlemmar och det är viktigt att vi gemensamt tar ansvar för att våra grundvärderingar efterlevs. Alla spelare, ledare, anställda och övriga medlemmar är dessutom ambassadörer för föreningen och ska representera föreningen på bästa tänkbara sätt utifrån vår värdegrund som är formulerad i de fyra punkterna nedan.

I Falkenbergs FF vill vi:

  • Visa öppenhet och respekt för människors lika värde. Motarbeta diskriminering, arbeta för jämställdhet och mångfald.
  • Uppmuntra till just spel och respektera domare och motståndare.
  • Verka för en drogfri idrott och vara ett föredöme både på och utanför planen.
  • Ha ett stort socialt ansvar, där trygghetsfrågor står i centrum, på arenan, på träningar, utanför fotbollen och tydligt visa vad FFF står för.

 

Föreningens värdegrundsanvarig:
Patrik Lundgren, 070-295 24 20

 

Falkenbergs FF
Box 56
311 21 Falkenberg

E-post: fff@falkenbergsff.se
Falcon Alkoholfri Arena
Kristineslättsallen 3
311 46 Falkenberg

Hitta hit (Google Maps)
Kreera web & design Falkenberg