VISION & MÅL

FALKENBERGS FF:S VISION

Vara hela Falkenbergs förening. Alla falkenbergares stolthet.
Ge Falkenberg såväl elitfotboll som en meningsfull fritidssysselsättning för barn och unga.

ELITVERKSAMHETEN

VÅRT UPPDRAG

Vara en etablerad klubb inom svensk elitfotboll med så höga sportsliga resultat som möjligt utan att riskera föreningens ekonomi eller trovärdighet.
Vi skall arbeta för att det egna lagets sportsliga resultat skall maximeras såväl som att vi skall fortsätta utveckla fotbollsindivider till gagn för fotbollen såväl nationellt som internationellt.

MÅLSÄTTNING

Målsättningen revideras årligen och är en del av verksamhetsplanen.

ELITFÖRBEREDANDE VERKSAMHETEN

VÅRT UPPDRAG

Syftet med den elitförberedande verksamheten (Akademin) är att utveckla svensk fotboll och Falkenbergs FF genom en målmedveten satsning på unga talanger i åldern 16-19 år. Inriktning ligger på de individuella färdigheterna och att utveckla spetskompetens.

Verksamheten ger möjlighet att kombinera en elitsatsning på fotboll med studier. Detta knyts samman med spelaren till en individuell utvecklingsplan i syfte att nå målet med fotbollen såväl som med studier och det sociala. Detta sker i samverkan med Falkenbergs gymnasieskola och dess NIU-verksamhet.
Integreringen underlättas av ett nära samarbete mellan elitverksamheten och den elitförberedande verksamheten.

Förutom fotbollsutveckling arbetar vi också med spelarens personliga utveckling.

Rekrytering till P19/17-trupperna skall företrädesvis ske i Falkenbergs kommun där fotbollsgymnasiet är en viktig plattform.

Vi ska vara ett föredöme gällande spelarutbildning i kommunen samt även engagera oss i ledarutbildning i såväl Falkenbergs FF som i mindre föreningars ledar- och spelarutveckling.

MÅLSÄTTNING

I den elitförberedande verksamheten ska vi förbereda spelarna för övergången till seniorspel på elitnivå. Det gör vi efter devisen så många som möjligt, så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt.

UNGDOMSVERKSAMHETEN

VÅRT UPPDRAG

I ungdomsverksamheten vill vi bidra till ungdomarnas fysiska, psykiska och sociala utveckling. Vår verksamhet är öppen för alla och föreningens värdegrund ska genomsyra hela vår verksamhet. Jämställdhet, rent spel och respekt för varandra (att vara en god kamrat) är värderingar vi anser skapar en god FFF-anda och detta skall vi verka för på alla plan i vår verksamhet.

I vårt föreningsupplägg ingår också att ungdomarnas studier inte får försummas, att ungdomarna inte skall hindras delta i andra idrotter samt att informera föräldrarna om hur viktigt det är med deras stöd för att ungdomarna skall få en bra idrottsutövning.

Den som vill vara med och verka för denna FFF-anda är varmt välkommen till vår förening.

MÅLSÄTTNING

Falkenbergs FF:s målsättning är att utbilda bra ledare som brinner för föreningen och som idrottsligt fostrar ungdomarna så att de fortsätter med ett hälsosamt idrottande in i sitt vuxna liv. I ungdomsverksamheten är målsättningen så många som möjligt, så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt.