VISION & MÅL

FALKENBERGS FF:S VISION

Bli hela Falkenbergs förening. Vara alla falkenbergares stolthet.
Ge Falkenberg såväl elitfotboll på nationell toppnivå som en meningsfull fritidssysselsättning för barn och unga.

ELITVERKSAMHETEN

VISION

Ge Falkenberg elitfotboll på nationell toppnivå.
Ha egen rekrytering av spelare till herrarnas A-trupp från egna led och närområdet med 50 %.

MÅLSÄTTNING

Vara en etablerad klubb inom Svensk Elitfotboll med så höga sportsliga resultat som möjligt utan att riskera föreningens ekonomi eller trovärdighet.
Vi skall arbeta för att det egna lagets sportsliga resultat skall maximeras såväl som att vi skall fortsätta utveckla fotbollsindivider till gagn för fotbollen såväl nationellt som internationellt.

ELITFÖRBEREDANDE VERKSAMHETEN

VISION OCH MÅLSÄTTNING

I den elitförberedande verksamheten ska vi förbereda spelarna för övergången till seniorspel på elitnivå. Det gör vi efter devisen så många som möjligt, så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt.

Integreringen underlättas av ett nära samarbete mellan A-truppens tränare, föreningens sportchef och klubbchef samt tipselitansvarig.

Målet är att förutom fotbollsutveckling också arbeta med spelarens personlighetsutveckling.

Rekrytering till U19/17-trupperna skall företrädesvis ske i Falkenbergs kommun där fotbollsgymnasiet är en viktig plattform.

Inom ramen för Tipselit skall vi vara ett föredöme gällande spelarutbildning i kommunen samt även engagera oss i ledarutbildning i såväl Falkenbergs FF som i mindre föreningars ledar- och spelarutveckling.

UNGDOMSVERKSAMHETEN

VISION OCH MÅLSÄTTNING

Falkenbergs FF:s ungdomsvision är att utbilda bra ledare som brinner för föreningen och som idrottsligt fostrar ungdomarna så att de fortsätter med ett hälsosamt idrottande in i sitt vuxna liv.

Vår målsättning är att bedriva kvalitativ träning och spel för ungdomar mellan 6-14 år och att förse föreningens elitförberedande verksamhet med motiverade och välutbildade fotbollsspelare.