fbpx
Falkenbergs FF
Lunds BK
Falkenbergs FF har beslutat sig för att korttidspermittera personal på grund av den pågående coronakrisen. Korttidspermitteringen omfattar spelare, ledare och kontorspersonal och gäller under två månaders tid.

Coronakrisen och dess effekt att allsvenskan skjuts fram påverkar många klubbar, så även Falkenbergs FF. På grund av rådande omständigheter går klubbens verksamhet på halvfart för tillfället. Med anledning av krisens effekter minskar föreningens intäkter samtidigt som kostnaderna ligger kvar. Klubben har sett över vilka åtgärder som kan vidtas i denna svåra ekonomiska situation och bestämt sig för att ansöka om två månaders korttidspermittering för personalen. De spelare, ledare och medarbetare på kontoret som korttidspermitteras står bakom beslutet och vill hjälpa klubben under den tuffa prövning som coronakrisen är. Syftet med permitteringarna är såklart att begränsa krisens påverkan på verksamheten, på såväl kort som lång sikt, och säkra ekonomin.
– Många verksamheter påverkas i dagens samhälle. Falkenbergs FF är inget undantag. Föreningen har valt att korttidspermittera personal, ledare och spelare som en följd av coronaviruset. Falkenbergs FF ser det som en förebyggande åtgärd för att fortsätta vara en stabil förening på lång sikt, säger FFF:s klubbchef Patrik Lundgren.

Då ansökan om korttidspermitteringen gäller för april och maj månad kommer berörd personal att gå ner i arbetstid under denna period. Falkenbergs FF:s verksamhet kommer att fortsätta bedrivas, men i reducerad form. FFF:s sportchef Håkan Nilsson berättar om hur korttidspermitteringen kommer att påverka herrlaget:
– Med vetskap om att den allsvenska starten är framflyttad preliminärt till i början av juni är redan schemat för A-truppen reducerat. Bland annat är kommande helg 4-5/4 ledig och vi tar fem dagars uppehåll vid påskhelgen. Då föreningen tagit beslut om att ansöka om korttidspermittering kommer även alla inplanerade lagaktiviteter, individuella samtal, analysgenomgångar med mera inte göras. Vi kommer även att se över inplanerade dubbelpass. Troligtvis blir även vår U21-serie framflyttad eller inställd, säger Håkan Nilsson och fortsätter:
– Tränare och ledning anser att det är av största vikt att de aktiviteter vi utför får så liten inverkan som möjligt på en kommande allsvensk start. Samtidigt har vi också ett stort ansvar gentemot alla övriga verksamheter när vi ansöker om korttidspermittering, säger han.

Korttidspermitteringen kan avbrytas i förtid eller förlängas om det nuvarande läget skulle komma att förändras.
– Tyvärr är detta den bistra verklighet vi alla lever med nu. Vi ska vara tacksamma till möjligheten att skära kostnaderna som regeringen gett svenskt förenings- och näringsliv. Jag hoppas dock att vi kan avsluta permitteringen i förtid någon gång i början på maj, säger FFF:s ordförande Patrik Hannell.

Foto: Robert Boman