fbpx
BK Astrio
Falkenbergs FF
DELA
Utifrån rekommendationer och riktlinjer gäller att träningsverksamheten i Falkenbergs FF fortsätter. Ombyte ska ske hemma och inomhusträning ska om möjligt förläggas utomhus.

Här kommer information om Falkenbergs FF:s verksamhet med anledning av det rådande läget med spridningen av coronaviruset covid-19. Falkenbergs FF följer fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt SvFF:s riktlinjer. Vi förtydligar några av riktlinjerna här nedan, men läs gärna Folkhälsomyndighetens riktlinjer samt SvFF:s riktlinjer. Hänvisning finns nedan.

Falkenbergs FF:s riktlinjer avseende träning (bygger på SvFF:s riktlinjer)
• Vi följer SvFF:s riktlinjer att sedvanlig fotbollsträningsverksamhet bör tillsvidare kunna genomföras som planerat.
• Tänk på att inga spelare, ledare m.fl. som uppvisar förkylningssymptom deltar i föreningens aktiviteter eller matcher.
• Handhälsning bör undvikas för att motverka smittspridning.
• Tvätta händer med tvål och vatten.
• Ombyte och dusch till träning sker hemma.
• All inomhusträning bör om möjligt förläggas utomhus nu mht SvFF:s riktlinjer. Då vi tyvärr har svårt att erbjuda tider på konstgräset så hänvisar vi till spontanfotboll tillsvidare.

Falkenbergs FF:s riktlinjer avseende match (bygger på SvFF:s riktlinjer)
• Falkenbergs FF följer SvFF:s rekommendation att träningsmatcher tillsvidare kan spelas. Detta kan självklart ändras snabbt. Se riktlinjer avseende att spela match. https://www.svenskfotboll.se/globalassets/bilderblock/2003/svensk-fotbolls-verksamhet-under-corona—beslut-riktlinjer-och-rad-2020-03-18.pdf

Folkhälsomyndighetens rekommendationer
Falkenbergs FF följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande coronaviruset covid-19.
Vid allmänna frågor eller oro kring coronaviruset covid-19, kontakta 113 13.
• Vid misstanke om smitta, kontakta 1177 Vårdguiden.
• För att förhindra och minska smittspridning finns det allmänna råd som är viktiga att följa. Det är exempelvis viktigt att tvätta händerna ofta och noggrant! På Folkhälsomyndighetens webbplats hittar du mer information om de allmänna råden.

Falkenbergs FF följer även Svenska Fotbollförbundets riktlinjer
Du läser Svenska Fotbollförbundets riktlinjer här https://www.svenskfotboll.se/globalassets/bilderblock/2003/svensk-fotbolls-verksamhet-under-corona—beslut-riktlinjer-och-rad-2020-03-18.pdf

Om någon ledare/spelare/förälder är orolig över smitta så behöver hen självklart inte komma till träning eller för den delen ha träning. Det är frivilligt.

Till sist: information eller direktiv kan ändras snabbt (som t ex att skolor stänger ner). Det viktigaste är att följa de riktlinjer som expertisen tar fram och vi försöker följa det så noggrant vi bara kan.

Foto: Robert Boman