fbpx
Falkenbergs FF
Lunds BK
Falkenbergs FF bjuder in till föreningens nittiofemte årsmöte som kommer att hållas torsdag 29 februari kl. 18.30 på Falcon Alkoholfri Arena.

Vi hälsar dig som är medlem i Falkenbergs FF välkommen till föreningens nittiofemte årsmöte som hålls torsdag 29 februari kl. 18.30. Vi önskar få din anmälan i förväg till fff@falkenbergsff.se

Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga att läsa på kontoret på Falcon Alkoholfri Arena.

Vad: Falkenbergs FF:s årsmöte

När: Torsdag 29 februari kl. 18.30

Var: Falcon Alkoholfri Arena

Dagordning

1. Årsmötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Parentation

4. Val av presidium att leda dagens årsmöte
a) ordförande b) sekreterare

5. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

6. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

7. Fastställande av föredragningslista/dagordning

8. a) Föredragande av verksamhetsberättelser

b) Föredragande av balans och resultaträkning

c) Föredragande av revisorernas berättelser

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under verksamhetsåret 2023

10. Bestämmande av 2025 års medlemsavgift

11. Behandling av inlämnade motioner

12. Fastställande av verksamhetsplan, samt behandling av budget för kommande verksamhetsår

13. Val av:
a) ordförande för 1 år
b) ordinarie ledamöter för 2 år
c) revisor och en revisorssuppleant för ett år
d) valberedningen för ett år

14. Avtackning

15. Lars-Eric Nilssons spelare – pris till årets viktigaste spelare

16. Pris till årets viktigaste spelare Dam – Hannell

17. Falkenbergs FF:s talangpris till Hasse ”Kullen” Svensons minne

18. Bertil Puskas Karlssons Minne

19. Johan Wernerssons Minne

20. Svenssons Ur & Optiks pris till de bästa FFF-spelarna under året

21. Pris till årets spelare enligt YWP, FFF:s supporterklubb

22. Ordet fritt

23. Avslutning
_________________________________________________________________________

Övrigt: Fotbollssäsongen 2024

Foto: Robert Boman