fbpx
IFK Fjärås
Falkenbergs FF
Falkenbergs FF:s nittiofjärde årsmöte kommer att hållas torsdag 2 mars kl. 18.30 på Falcon Alkoholfri Arena.

Vi hälsar dig som är medlem i Falkenbergs FF välkommen till föreningens nittiofjärde årsmöte som hålls torsdag 2 mars kl. 18.30. Vi önskar få din anmälan i förväg till fff@falkenbergsff.se

Vad: Falkenbergs FF:s årsmöte

När: Torsdag 2 mars kl. 18.30

Var: Falcon Alkoholfri Arena

Dagordning

1. Årsmötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Parentation

4. Val av presidium att leda dagens årsmöte
a) ordförande b) sekreterare

5. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

6. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

7. Fastställande av föredragningslista/dagordning

8. a) Föredragande av verksamhetsberättelser

b) Föredragande av balans och resultaträkning

c) Föredragande av revisorernas berättelser

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under verksamhetsåret 2022

10. Bestämmande av 2024 års medlemsavgift

11. Behandling av inlämnade motioner

12. Fastställande av verksamhetsplan, samt behandling av budget för kommande verksamhetsår

13. Val av:
a) ordförande för 1 år
b) ordinarie ledamöter för 2 år
c) revisor och en revisorssuppleant för ett år
d) valberedningen för ett år

14. Avtackning

15. Lars-Eric Nilssons spelare – pris till årets viktigaste spelare

16. Falkenbergs FF:s talangpris till Hasse ”Kullen” Svensons minne

17. Bertil Puskas Karlssons Minne

18. Johan Wernerssons Minne

19. Svenssons Ur & Optiks pris till den bäste FFF-spelaren under året

20. Pris till årets spelare enligt YWP FFF:s supporterklubb delas ut

21. Ordet fritt

22. Avslutning
_________________________________________________________________________

Övrigt: Fotbollssäsongen 2023

Foto: Robert Boman