fbpx
BK Astrio
Falkenbergs FF
DELA
Falkenbergs FF:s nittioandra årsmöte kommer att hållas torsdag 4 mars kl. 18.30. Mötet genomförs digitalt och du behöver anmäla ditt deltagande i förväg.

Vi hälsar dig som är medlem i Falkenbergs FF välkommen att anmäla dig till föreningens nittioandra årsmöte som hålls digitalt torsdag 4 mars kl. 18.30. Här följer viktig information:

Vad: Falkenbergs FF:s årsmöte

När: Torsdag 4 mars kl. 18.30

Var: Digitalt videomöte

Anmälan: Du behöver anmäla dig i förväg. Anmäl dig till patrik.lundgren@falkenbergsff.se senast 28 februari. Möteslänk och instruktioner skickas ut tisdag 2 mars

Övrigt: Vi rekommenderar en egen enhet (dator, mobil, läsplatta) per mötesdeltagare. Årsmöteshandlingar finns tillgängliga på sportkontoret (Falcon Alkoholfri Arena) från och med måndag 22 februari.

Känner du dig osäker på hur det är att deltaga i ett digitalt möte? Ingen fara! Vi erbjuder dig möjligheten att genomföra ett enskilt videomöte med oss i god tid innan årsmötet där vi testar tekniken och går igenom de funktioner som du behöver känna till. Meddela i så fall önskemål om detta i din anmälan så hör vi av oss och bestämmer en tid som passar dig.

Dagordning

1. Årsmötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Parentation

4. Val av presidium att leda dagens årsmöte
a) ordf. b) sekr

5. Val av justeringsmän tillika rösträknare

6. Frågan om årsmötet blivit behörigt utlyst

7. Fastställande av föredragningslista/dagordning

8. a) Föredragande av verksamhetsberättelser

b) Föredragande av balans och resultaträkning

c) Föredragande av revisorernas berättelser

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under verksamhetsåret 2020

10. Bestämmande av 2022 års medlemsavgift

11. Behandling av inlämnade motioner

12. Fastställande av verksamhetsplan, samt behandling av budget för kommande verksamhetsår

13. Val av:
a) ordförande för 1 år
b) ordinarie ledamöter för 2 år
c) revisor och en revisorsuppleant för ett år
d) valberedningen för ett år

14. Avtackning

15. Lars-Eric Nilssons spelare – pris till årets viktigaste spelare

16. Falkenbergs FF:s talangpris till Hasse ”Kullen” Svensons minne

17. Bertil Puskas Karlssons Minne

18. Johan Wernerssons Minne

19. Svenssons Ur & Optiks pris till den bäste FFF-spelaren under året

20. Pris till årets spelare enligt YWP FFF:s supporterklubb delas ut

21. Ordet fritt

22. Avslutning
_________________________________________________________________________

23. Fotbollssäsongen 2021 (Håkan Nilsson)

Foto: Robert Boman