fbpx
BK Astrio
Falkenbergs FF
DELA
Falkenbergs FF:s nittiotredje årsmöte kommer att hållas torsdag 3 mars kl. 18.30. Plats för mötet meddelas senare.

Vi hälsar dig som är medlem i Falkenbergs FF välkommen till föreningens nittiotredje årsmöte som hålls torsdag 3 mars kl. 18.30. Med tanke på pandemin och de restriktioner som just nu råder vill vi avvakta och se huruvida årsmötet kan genomföras fysiskt eller om det blir ett digitalt möte som vi hade ifjol. Besked om form för mötets genomförande meddelas senast en vecka i förväg.

Vad: Falkenbergs FF:s årsmöte

När: Torsdag 3 mars kl. 18.30

Var: Meddelas senare

Dagordning

1. Årsmötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Parentation

4. Val av presidium att leda dagens årsmöte
a) ordf. b) sekr

5. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

6. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

7. Fastställande av föredragningslista/dagordning

8. a) Föredragande av verksamhetsberättelser

b) Föredragande av balans och resultaträkning

c) Föredragande av revisorernas berättelser

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under verksamhetsåret 2021

10. Bestämmande av 2023 års medlemsavgift

11. Behandling av inlämnade motioner

12. Fastställande av verksamhetsplan, samt behandling av budget för kommande verksamhetsår

13. Val av:
a) ordförande för 1 år
b) ordinarie ledamöter för 2 år
c) revisor och en revisorsuppleant för ett år
d) valberedningen för ett år

14. Avtackning

15. Lars-Eric Nilssons spelare – pris till årets viktigaste spelare

16. Falkenbergs FF:s talangpris till Hasse ”Kullen” Svensons minne

17. Bertil Puskas Karlssons Minne

18. Johan Wernerssons Minne

19. Svenssons Ur & Optiks pris till den bäste FFF-spelaren under året

20. Pris till årets spelare enligt YWP FFF:s supporterklubb delas ut

21. Ordet fritt

22. Avslutning
_________________________________________________________________________

Övrigt: Fotbollssäsongen 2022 (David Svensson)

Foto: Robert Boman